Meny
Forside
Menighetsråd
Ansatte
Andre aktiviteter
Konfirmasjon
Dåp
Vigsel
Gravferd
Bygg i Vadsø Sokn
Soknets kirkegårder
Søk Gravlagte
Varanger Prosti
  Utskriftsvennlig side

Kirker i Vadsø sogn

Vadsø kirke

Bygg – Vadsø kirke (front)

Arkitekt: Magnus Poulsson

Vadsø kirke ble vigslet 30. mars 1958. «En ishavskirke» kalte arkitekten selv bygget. De to mektige tårnene seiler frem som et isfjell, og er det mest markante trekk i bybildet. Kirkedøren står liksom klemt inn mellom to kantede tilbygg som står der som stivnede iskolosser og gir ly for den kirkesøkende. De to store, tunge tårnmassiver trappes av mot spiret med korset i midten. Det er som skruisen er stanset av usynlige krefter. Det er kampen mellom ånd og ishavets ødeleggende krefter arkitekten har symbolisert i fasaden. Statuen av St. Peter med bok og nøkkel har billedhuggeren Tone Thiis Schjetne gitt et nordnorsk høvedsmannsansikt. Øverst oppe på vimpelen er kobberslangen festet og minner de kirkesøkende om at den som ser hen til korset, blir i livet. Kirken har ca. 400 sitteplasser.

Interiøret

Interiøret domineres av alterveggen med det store veggmaleriet utført av Gretha Thiis. Alterbildet er malt i en stil inspirert fra øst–kirken. Bildet er ikke en Kristus–gjengivelse slik vi er vant med. Kunstneren har forsøkt å gjengi mennesket uten særlig maskuline trekk. Hvem som helst skal i bildet møte trekk av det sanne medmenneske. Kristi nakne føtter, som er tegnet på hans ydmykhet, hviler på jordkloden som er gjort til skammel for hans føtter. I den venstre hånden holder han livets bok, den høyre løfter han signende over menneskeheten. Han er flankert av stjerner. De er symbolet på treenigheten, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Stjernenes syv tagger minner om de tre himmelske dyder; tro, håp og kjærlighet, og de fire menneskelige dydene; sannhet, rettferd, glede og fred. Ut i fra denne rike symbolikken går den mektige nordlysglorien over hovedbuen, og fortsetter i taket inn over kirkeskipet hvor den møtes av korset over orgelet på den motsatte veggen. Hvor vi vender oss i kirken, møter korset oss og minner om at vi befinner oss i en kristen basilika.

Glassmaleriene

Ragna Thiis Helland har utført glassmaleriene i koret. Øverste horisontale rekke betegner hva vi lever under, andre rekke naturens kretsløp, tredje rekke blomstring i de forskjellige årstider, fjerde rekke vannet som betingelse for alt liv. Fisken kan ikke leve uten vann, mennesket ikke uten dåp. Loddrett betegner de fire felter fra venstre; vår, sommer, høst og vinter. Naturens kretsløp er brukt som et bilde på menneskets liv .

Døpefonten

Døpefonten er i klebersten. Dåpskannen i sølv er fra 1929 og er blant de få tingene som ble reddet da den forrige kirken brant i 1944.

Prekestolen

Prekestolen er egenartet. Ørnen med utbredte vinger foran på prekestolen er atributtet til evangelisten Johannes og forteller om Ordets kraft. På toppen av baldakinen står to engler og holder en krans med kong Haakon den 7.s monogram og et kors på. Under dette står ordene «Soli deo gloria» som betyr: «Gud alene æren». Laurbærkransen rundt den nederste kanten minner om seierskransen som venter i himmelen.

Orgelet

Orgelet er levert av orgelbygger J. H. Jørgensen, Oslo, og er utført som mekanisk sløyfeladeorgel med 16 gjennomgående stemmer og 986 tonende piper.

Nordlandsjekten

Nordlandsjekten som henger fra taket er et symbol på den kristne kirke som under Kristi ledelse bringer menigheten frelst gjennom livets opprørte bølger. Rommet i kirken der menigheten sitter kalles også «skipet» og minner om at «vi er alle i samme båt» på vår reise gjennom livet. Men skipet stevner frem med et klart mål i sikte.

Kirker i Vadsø

Nåværende kirke er nr. 4 i rekken av kirker i Vadsø. Første kirkebygg ble reist omkr. 1575 på Vadsøya der folk dengang bodde. Kirke nr. 2 ble bygd på fastlandet omkr. 1710. Da var folk flyttet over til fastlandssiden. Kirke nr. 3 ble reist i 1861. Den lå på «Galgebakken» der prestegården nå ligger. Denne kirken ble lagt i grus under krigshandlingene natten mellom 28. og 29. okt. 1944.

Vestre Jakobselv kirke

Bygg – Vestre Jakobselv kirke

Arkitekt: Trysil ved Riksarkitektens kontor

Vestre Jakobselv kirke hører også til Vadsø menighet. Kirken ligger i Vestre Jakobselv, ca. 18 km. vest for Vadsø. I kirken er det et mekanisk orgel fra 1973 bygget av Vestlandske Orgelverksted. Tre år senere, i 1976, ble kirrken bygget på. Kirkeklokken har inskripsjonen: "Troen kommer av hørelsen". Kirken ble vigslet i 1940. Det er gudstjeneste her ca. hver annen søndag.

Skallelv kapell

Bygg - Skallelv kapell

Arkitekt: Rolf Harlew Jenssen

Ligger i Skallelv omkr. 32 km nordøst for Vadsø, ble tatt i bruk som kapell i 1961. Kapellet var tidligere skolebygning. Som altertavle har kapellet et enkelt kors utført av Stocks Snekkerverksted. Kapellet har et harmonium bygget av Vestre Orgel og Harmoniumfabrikk og har 78 sitteplasser. Det holdes gudstjeneste i kapellet ved de store høytider.

 
KALENDER
24 Juli
12:00 Institusjonsandakt, Vadsø helsesenter stillerom
28 Juli
18:00 Gudstjeneste, Vadsø kirke
31 Juli
12:00 Institusjonsandakt, Vadsø helsesenter stillerom
04 August
11:00 Gudstjeneste, Vestre jakobselv kirke
14:00 Gudstjeneste, Vadsø kirke
11 August
12:00 Gudstjeneste, Skallelv kapell

Linker
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Amtmannsgata 1b 
9800 Vadsø 
Tlf: 78 94 29 80

e-post: menighetskontoret@vadso.kommune.no

Kontortid:

Tirsdag : 10:00 - 14:00
Mandag-Torsdag : 09:00 -14:00

Fredag : Stengt


Åpen kirke

Vadsø kirke holdes åpen året rundt:

Mandag til Fredag: 09:00-19:00

Andre kirker kan åpnes etter avtale.

Kirkesøk
For Ansatte

Brukernavn:

Passord:


Copyright © 2015 Vadsø Sokn. Powered by KWeb fra kirkedata.no