Meny
Forside
Menighetsråd
Ansatte
Konfirmasjon
Dåp
Vigsel
Gravferd
Andre aktiviteter
Soknets kirkebygg
Soknets kirkegårder
Søk Gravlagte
Prostiets Kirker
Varanger Prosti
Prostiets Kirker
  Utskriftsvennlig side

Kirkene i Sør–Varanger sogn

Kirkenes kirke

Sør–Varanger sogn – Kirkenes kirke

Arkitekt: Sofus Hougen

Kirkenes kirke ble bygget i 1959. Den har 275 sitteplasser. Litt historie: I 1857 ble det bestemt å bygge en kirke på den sørlige siden av Varangerfjorden. Sognet skulle hete Sydvaranger Sogn. Først var Svartaksla på Jakobsnessida tenkt som tomt, men så ble det bestemt å bygge kirka på Piselvnes mellom Pasvikelva og Langfjorden. Etter at kirka kom dit ble stedet hetende Kirkenes. Den første kirka var ferdig i 1862, og den sto til 1944. Da ble Kirkenes utsatt for kraftig bombing, og kirka brant helt ned til grunnen. Det gamle kirkespiret ble funnet, og har fått plass inne i dagens kirke. (Tekst skrevet av Arild Steinsland)

Neiden kapell

Sør–Varanger sogn – Neiden kapell

Arkitekt: Karl Norum

I 1898 ble det gjort en henvendelse til Kirke– og undervisningsdepartementet fra 26 familiefedre i Neiden, om å få oppført en kirke og anlagt en kirkegård i Neiden. Bare fire år senere sto kirken ferdig. Befolkningens ønske om å få en kirke var sammenfallende med myndighetenes ønske om å trygge grenseområdene mot finsk–russisk ekspansjon. Arkitekt Karl Norum var svært opptatt av gamle norske stavkirker, og han laget et byggverk som skulle være et uttrykk for norsk kultur og nasjonal samhørighet i et grenseområde. Kapellet fikk 155 sitteplasser og kostet 32.900,– kr. Kapellet ble innviet 13. juli 1902. (Tekst skrevet av Arild Steinsland)

Svanvik kapell

Sør–Varanger sogn – Svanvik kapell

Arkitekt: Harald Sund

Svanvik kapell ble innviet 5. september 1934. Pasvikdalen hadde endelig fått sitt eget gudshus. I "Tidens tegn" i 1936 skrev redaktøren at "Det er både innvendig og utvendig en av de vakreste kirkebygninger i landet..." Under krigen lå kapellet midt i skuddlinja under russernes invasjon i 1944, men det fikk bare mindre skader og ble raskt reparert etter krigen. (Tekst skrevet av Arild Steinsland)

Kong OscarIIs kapell

Sør–Varanger sogn – Kong OscarIIs kapell

Arkitekt: J.W.Nordan

Det hadde helt siden den første norske bosettingen i Grense Jakobselv i 1851 vært et ønske blant den norske befolkningen å få et eget kapell. Det var imidlertid storpolitikken som skulle sette fortgang i arbeidet med byggingen. Etter grenseoppgangen i 1826, var det fortsatt uenighet mellom norske myndigheter og russiske fiskere om riksgrensen og senere fiskerigrensen fra 1930. Etter innrapportering av flere harde konfrontasjoner mellom norsk øvrighet og russiske fiskere, foreslo Amtmannen i Finnmark å la et orlogsfartøy fra marinen foreta fiskerioppsynet de månedene fiskeriet foregikk. Innenriksdepartementet ønsket en uavhengig granskning av forholdene og sendte kapteinløytnant Heyerdahl nordover for å sette seg inn i saken. Heyerdahl delte imidlertid ikke Amtmannens syn på hvilken løsning som ville være den mest tjenlige. Han foreslo i stedet å reise et kapell ved Grense–Jakobselv. Forbindelsen mellom den russiske identitet og den russiske kirken og mellom det svensknorske monarkiets stilling og den Svensknorske evangelisk–lutherske kirken gjorde et evangelisk–luthersk kapell til en udiskuterbar grensemarkering, slik det russisk–ortodokse kapellet i Boris–Gleb hadde vært det ved grenseoppgangen i 1826. Dermed falt den nasjonale sikkerhetspolitikken og Grense Jakobselvbefolkningens interesser sammen. I 1865 ble det bestemt at det skulle bygges et kapell i "Grensen" og samtidig en prestegård. Sommeren 1869 stod det nye kapellet bygget av gråstein ferdig. 26.september samme år ble det vigslet av biskop Fredrik Waldemar Hvoslef. Navnet sitt fikk kapellet først da kong Oscar II besøkte det i 1873. Til minne om besøket skjenket han kapellet en marmorplate med innskriften: "Kong Oscar II hørte Guds ord her den 4de Juli 1873" og på samisk: "Gonagas Oscar II gulai Ibmel sane dobe dam 4 ad Juli 1873". Samtidig ytret han et ønske om å få kirken oppkalt etter seg. Det ble den selvfølgelig og det ble laget en navneplate som fortsatt henger over døren. Fordi kapellet på grunn av sin beliggenhet allerede fra begynnelsen av ble et viktig kjennemerke for sjøfolk og for at det skulle bli enda mer synlig fra sjøen ble kapellet hvitkalket i 1883 og igjen i 1884. Denne hvitkalkingen ble fjernet i 1969 i forbindelse med kapellets 100–års jubileum.

Bugøynes kapell

Sør-Varanger sogn - Bugøynes kapell

Arkitekt: Lien-Risan

Kapellet er det nyeste i Sør-Varanger Menighet, bygget i 1989. Bygget er sentralt plassert i bygda. Kirken med kirkekjelleren fungerer på mange måter som et bygdehus på Bugøynes. Månedlig feires det gudstjenester i kapellet, men på ujevn basis avholdes det også læstadianske samlinger i tilknytning til bygget. Kirken med galleri rommer 150 personer. I 1998 fikk kapellet eget pipeorgel. Orgelet stod først i Snertingdal bedehuskapell, men senere ble det flyttet til Bugøynes. Orgelet er bygget av Snertingdal orgelbyggeri.(Tekst skrevet av Arild Steinsland)

 
KALENDER
25 Juni
11:00 Gudstjeneste, Vadsø Kirke
02 Juli
11:00 Gudstjeneste i Vestre Jakobselv Kirke
09 Juli
11:00 Gudstjeneste, Vadsø Kirke
16 Juli
11:00 Gudstjeneste, Vadsø Kirke
23 Juli
11:00 Gudstjeneste, Vadsø Kirke
30 Juli
11:00 Gudstjeneste, Vadsø Kirke

Linker
Kontaktinfo

Amtmannsgate. 1b 
9800 Vadsø 
Tlf: 78 94 29 80

e-post: menighetskontoret@
vadso.kommune.no


Kontortid:

Tirsdag : 10:00 - 13:30
Mandag-Torsdag : 09:00 - 13:30
Fredag : Stengt
Eller etter avtale

Åpen kirke

Vi holder åpen kirke året rundt mandag
til fredag fra kl 09:00 til kl 14:00, ellers etter avtale.

Kirkesøk
For Ansatte

Brukernavn:

Passord:


Copyright © 2015 Vadsø Kirkelige Fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no